Etusivu    Kauppa    Oppikirjat    Muuta

Kolme iloista matemaatikkoa Kolme iloista matemaatikkoa


Kolme iloista matemaatikkoa on alakoulun matematiikan opetukseen tarkoitettu opetusohjelma. Ohjelmassa opiskellaan matematiikkaa kolmen iloiseen matemaatikon kanssa. Matemaatikot ovat Allu (ankka), Ami (koira) ja Anselmi (krokotiili).

Ohjelman käyttämiseen jokainen oppilas (ja opettaja) tarvitseen oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä luodaan oppilasrekisterin ylläpitosivustolla, jonka käytöstä kouluille on toimitettu erilliset ohjeet. Kun ohjelmaa käytetään oppilaan käyttäjätunnuksella, tietoja oppilaan opintosuorituksista tallentuu oppilasrekisteriin. Kun ohjelmaa käytetään opettajan tunnuksella, suoritukset eivät tallennu muistiin. Opettaja voi tunnuksellaan käyttää myös Opettajan työkalu -ohjelmaa, jonka avulla hän voi seurata oppilaittensa opintosuorituksia.

Alkuvalikot

Ohjelma jaettu laajuutensa takia kolmeen eri osaan: luokat 1-2, luokat 3-4 ja luokat 5-6. Aloitussivulla valitaan mitä näistä osista käytetään. Jokaisessa ohjelman osassa on ensimmäisenä valikko, josta voidaan valita luokka-aste ja luokilla 1-4 myös lukukausi. Alla olevassa kuvassa on valikko luokille 1-2.

Kolme iloista matemaatikkoa - Valikko luokille 1-2

Alkuvalikon jälkeen tulee näyttö, johon oppilas kirjoittaa käyttäjätunnksensa ja salasanansa.

Päävalikko

Seuraavaksi ohjelmassa tulee päävalikko. Kolme iloista matemaatikkoa sisältää yhteensä 10 päävalikkoa. Luokille 1-4 on päävalikko sekä syksyä että kevättä varten. Luokille 5 ja 6 on molemmille yksi oma päävalikko. Alla olevassa kuvassa on 4. luokan kevään päävalikko.

Kolme iloista matemaatikkoa - 4. luokan kevään päävalikko

Päävalikosta voidaan valita aihealue, jonka harjoituksia suoritetaan. Edellisen kuvan päävalikossa on kuusi aihealuetta: jakolaskut, desimaaliluvut, murtoluvut, mittayksiköt, geometria ja koordinaatisto. Päävalikosta voidaan myös siirtyä koevalikkoon tai pähkinöihin, tulostaa todistus suoritetuista harjoituksista, palata edelliseen valikkoon ja sulkea ohjelma. Ensimmäisen ja toisen luokan päävalikossa voidaan myös laittaa äänet tai tavutus päälle tai pois päältä. Kun hiiren osoittimen vie minkä tahansa päävalikon ympyräpainikkeen päälle, matemaatikon puhekuplan teksti kertoo painikkeen sisältämän toiminnon.

Harjoitusvalikot

Päävalikosta aihealueen harjoitusvalikkoon pääsee napsauttamalla aihealueen isoa ympyräpainiketta. Harjoitusvalikot koostuvat torneista, joiden kerroksissa on harjoituksia. Alimpana tornissa on helpommat harjoitukset ja ylemmäksi mentäessä harjoitukset vaikeutuvat. Jos harjoitusvalikossa on kaksi tornia, vasemmanpuoleisen tornin harjoitukset ovat oikeanpuoleista helpompia. Harjoitus käynnistetään napsauttamalla tornista halutun harjoituksen kohdalta. Kun harjoituksen suorittaa kokonaan, syttyy valo kyseisen harjoituksen kohdalle torniin. Alla olevassa kuvassa on kolmannen luokan syksyn kertolaskujen harjoitusvalikko.

Kolme iloista matemaatikkoa - 3. luokan kevään kertolaskujen harjoitusvalikko

Koevalikot

Jokaisesta päävalikosta pääsee kokeisiin koepainiketta napsauttamalla. Koevalikossa on listattuna valitun lukukauden (tai lukuvuoden) kokeet. Koetta pääsee suorittamaan napsauttamalla kokeen nimen sisältämää painiketta. Kokeen suorittamisen jälkeen kokeesta saadut pisteet näkyvät koepainikkeessa kokeen nimen vieressä. Alla on kuva viidennen luokan koevalikosta.

Kolme iloista matemaatikkoa - Koevalikko

Pähkinävalikko

Pähkinät ovat ongelmanratkaisuharjoituksia, joita on ohjelman seuraavissa osissa: 3. luokan kevät, 4. luokan kevät, 5. luokka ja 6. luokka. Pähkinävalikkoon pääsee näissä ohjelman osissa napsauttamalla päävalikon alaosassa olevaa pähkinä-painiketta. Pähkinävalikko on hyvin paljon koevalikon näköinen. Kokeiden sijaan sen kautta pääsee ratkaisemaan pähkinöitä. Kun pähkinän saa ratkaistuksi kokonaan, tulee valikkoon oikeinmerkki. Osassa pähkinöitä osasuorituksista saa pisteitä, jotka ilmestyvät myös valikkoon.

Harjoitukset

Ohjelma sisältää kahden tyyppisiä harjoituksia: tavallisia laskuharjoituksia ja oppimispelejä.

Tavallisessa harjoituksessa lasketaan jokin laskutehtävä tavalliseen tapaan. Matemaatikot Allu, Ami ja Anselmi antavat neuvoja ja tarvittaessa lopulta kertovat oikean vastauksen. Harjoitukset sisältävät usein myös havainnollistavia interaktiivisia animaatioita, joiden avulla opeteltavat asiat on helpompi ymmärtää. Alla on kuva yhdestä kolmannen luokan syksyn jakolaskuharjoituksesta.

Kolme iloista matemaatikkoa - harjoitus

Harjoitustehtävässä oppilas saa aina vihreän hymynaaman palkinnoksi oikein ratkaistusta tehtävästä. Hymynaamaa ei kuitenkaan saa silloin, kun matemaatikko kertoo oppilaalle oikean vastauksen. Yleisimmin harjoitus kestää niin kauan, kunnes oppilas on saanut kymmenen hymynaamaa. Kun kaikki ratkaisee kaikki harjoituksen tehtävät saa harjoitusvalikon torniin harjoituksen kohdalle valon. Mikäli harjoitus jää kesken, näkyy ratkaistujen tehtävien lukumäärä kuitenkin todistuksessa, jonka voi tulostaa paperille.

Oppimispeleissä opitaan matematiikka huomaamatta leikin ohessa. Ohjelma sisältää monenlaisia pelejä, jotka ovat hauskoja, mutta niiden tarkoitus on kuitenkin opettaa. Myös oppimispelin riitävän hyvästä suorituksesta saa merkinnän harjoitusvalikkoon. Alla on kuva eräästä kolmannen luokan kevään oppimispelistä.

Kolme iloista matemaatikkoa - Oppimispeli

Kokeet

Ohjelma sisältää yli 100 koetta, jotka voidaan suorittaa joko tietokoneella tai paperilla.

Kun koe suoritetaan tietokoneella, tietokone arvostelee sen. Kokeen päätyttyä kone näyttää yhteenvedon kokeen vastauksista tai vastaukset pisteytettynä. Tietokoneella tehdyn kokeen voi myös tulostaa paperille kokeen suorittamisen jälkeen tulostuspainikkeesta (painike, jossa on tulostimen kuva).

Kokeet voidaan tulostaa myös paperilla tehtäviksi. Tällöin koe tulee ensin käydä läpi niin, ettei vastaa yhteenkään kysymykseen mitään, vaan etenee kokeen läpi vain Tarkista- ja Uusi tehtävä painikkeita painelemalla. Kun koe on päättynyt, se voidaan tulostaa Tulosta-painikkeesta. Nimeksi kokeeseen tulee ohjelman alussa annettu käyttäjän nimi. Jos tulostettavaan kokeesen haluaa otsikoksi jonkun muun tekstin, se tulee kirjoittaa ohjelman alussa nimen kyselylomakkeelle.

Pähkinät

Pähkinät ovat ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii enemmän loogista päättelykykyä kuin matemaattisia taitoja. Tosin monissa pähkinöissä perusmatematiikan osaaminen on avuksi. Yksi pähkinä voi sisältää yhden tai useamman ongelman. Kun pähkinän on ratkaissut kokonaan, saa oikeinmerkin pähkinävalikkoon ratkaistun pähkinän kohdalle. Osassa pähkinöistä on myös pisteytys ja saadut pisteet näkyvät näiden pähkinöiden osalta myös pähkinävalikossa. Pähkinöitä on ohjelman seuraavissa osissa: 3. luokan kevät, 4. luokan kevät, 5. luokka ja 6. luokka. Alla on kuva kuudennen luokan Taskulanppuongelma-pähkinästä.

Kolme iloista matemaatikkoa - Taskulamppuongelma

Todistus

Oppilas voi tulostaa todistuksen suorittamistaan harjoituksista ja kokeista. Todistus tulostetaan napsauttamalla päävalikosta Tulosta todistus -painiketta.

Yleisiä ohjeita

Alla esitelty on muutamia ohjelmassa usein esiintyviä painikkeita ja niiden toimintoja.

Sulje-painike Tämän painikkeen avulla päävalikossa tai alkuvalikossa suljetaan ohjelma. Harjoituksessa tämä painike sulkee harjoituksen. Silloin palataan takaisin päävalikkoon.
Tulosta-painike Tällä painikkeella tulostetaan. Päävalikossa sitä napsauttamalla saa tulostettua todistuksen, kokeen lopussa siitä saa tulostettua suorittamansa kokeen (tai tyhjän kokeen) paperille ja harjoituksessa siitä tulostuu sen hetkinen näkymä harjoituksesta.
Koe-painike Tästä painikkeesta pääsee päävalikosta kokeisiin.
Pähkinä-painike Tästä painikkeesta pääsee päävalikosta pähkinöihin.
Paluu-painike Tällä painikkeella palataan takaisinpäin. Päävalikossa siitä pääsee takaisin alkuvalikkoon ja harjoitusvalikosta tai koevalikosta siitä pääsee takaisin alkuvalikkoon. Harjoitustehtävässä tämä painike vie takaisin alkutilanteeseen.
Jatka-painike Tällä painikkeella jatketaan eteenpäin. Siitä saadaan esimerkiksi harjoituksessa tai kokeessa uusi tehtävä. Oppimispelissä peli aloitetaan usein tällaisesta painikkeesta.
Tarkista-painike Tällä painikkeella tarkistetaan vastaus harjoituksessa tai kokeessa.
Kumi-painike Tällä painikkeella pyyhitään numeroita, kirjaimia tai muita merkkejä vastauksesta.
Ohje-painike Tästä painikkeesta saa harjoitukseen tai oppimispeliin liittyvän ohjeen. Tällaisi painikkeita on usein oppimispeleissä.


Alla on esitelty joitain usein ohjelmassa esiintyviä muita asioita.

hymynaama Tämä on hymynaama. Sellaisen saa harjoituksessa tai kokeessa kun vastaus on oikein.
kiukkunaama Tämä on kiukkunaama. Tällainen pyörähtää ruudussa, kun vastauksessa on korjattavaa.
kolonen Hymynaamat tulevat harjoituksessa tällaisiin kolosiin. Kolosten lukumäärästä nähdään, kuinka monta tehtävää harjoituksessa tulee ratkaista suorittaakseen koko harjoituksen.
oikeinmerkki Useissa harjoituksissa oikeinmerkillä osoitetaan jonkin asian olevan oikein.
väärinmerkki Väärinmerkillä taas osoitetaan jossain asiassa olevan vielä korjattavaa.
Korostus punaisella Punaista väriä käytetään useissa harjoituksissa osoittamaan virheelliset kohdat vastauksesta.


Takaisin edelliselle sivulle


Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.