Etusivu    Kauppa    Oppikirjat    Muuta

VirtuaaliAtomi

VirtuaaliAtomi on alakoulun kemian opetusohjelma. VirtuaaliAtomi sisältää harjoituksia kemian, ympäristökasvatuksen ja terveyskasvatuksen aihealueilta. Opiskelu tapahtuu harjoitustehtävien, laboraatiomittausten ja oppimispelien avulla. Ohjelma sisältää myös aiheisiin liittyvän teoriatiedon.

Ohjelman käyttäminen

Ohjelman käyttämiseen jokainen oppilas (ja opettaja) tarvitseen oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä luodaan oppilasrekisterin ylläpitosivustolla, jonka käytöstä kouluille on toimitettu erilliset ohjeet. Kun ohjelmaa käytetään oppilaan käyttäjätunnuksella, tietoja oppilaan opintosuorituksista tallentuu oppilasrekisteriin. Kun ohjelmaa käytetään opettajan tunnuksella, suoritukset eivät tallennu muistiin. Opettaja voi tunnuksellaan käyttää myös Opettajan työkalu -ohjelmaa, jonka avulla hän voi seurata oppilaittensa opintosuorituksia.

Kun ohjelma käynnistetään, käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Seuraavaksi tullaan ohjelman päävalikkoon. Päävalikossa on lista eri osa-alueista, joiden sisältämiä harjoituksia ohjelmassa on. Alla on kuva ohjelman päävalikosta.

VirtuaaliAtomi - Päävalikko

Päävalikosta päästään tutkimaan minkä tahansa osa-alueen sisältämiä harjoituksia napsauttamalla osa-alueen nimeä. Silloin avautuu valitun osa-alueen harjoitusvalikko, josta löytyvät osa-alueen sisältämät harjoitukset. Harjoitustehtävä käynnistetään napsauttamalla sen nimeä. Alla on kuva Kemian perusteet -osa-alueen valikosta.

VirtuaaliAtomi - Harjoitusvalikko

Ohjelma sisältää kolmen tyyppisiä harjoituksia. Laboraatioraatio-tyyppisissä harjoituksissa tutkitaan jotain todellista ilmiötä ja tehdään siitä havaintoja silmämääräisesti tai mittalaitteiden avulla. Teoriaharjoituksissa tehdään tehtäviä tai vastataan kysymyksiin teaoriasisällön ja opetusanimaatioiden antamien tietojen avulla. Oppimispeleissä opetettavat aiheet opitaan hauskasti pelaamisen lomassa.

VirtuaaliAtomi - Laboraatiomerkki Laboraatio-tyyppiset harjoitukset on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.
VirtuaaliAtomi - Teoriaharjoitus Teoriaharjoitukset on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.
VirtuaaliAtomi - Oppimispeli Oppimispelit on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.


Harjoitusosiot sisältävät yleensä viisi lomaketta: tehtävä-, työpaja- ja teoria-lomakkeen sekä työkirjan sivut 1 ja 2. Lomakkeiden välillä liikutaan harjoitusosion vasemmassa reunassa olevien painikkeiden avulla.

Tehtävälomakkeella kerrotaan oppilaalle se, mitä harjoituksessa tehdään. Alla on kuva Pintajännitys 2 -harjoituksen tehtävälomakkeesta.

VirtuaaliAtomi - Harjoitusvalikko

Työpajassa tehdään havaintoja tai mittauksia tutkittavasta ilmiöstä tai suoritetaan harjoitustehtäviä. Alla on kuva Vedyn palaminen -harjoituksen työpajasta.

VirtuaaliAtomi - Työpaja

Työkirjan sivuille 1 ja 2 kirjataan ylös työpajassa tehdyt havainnot ja mittaustulokset, suoritetaan aiheeseen liityviä tehtäviä ja vastataan kysymyksiin. Alla on kuva Atomit ja molekyylit -harjoituksen työkirjasta.

VirtuaaliAtomi - Työkirja

Teoriaosuudesta saa apua harjoituksen suorittamiseen sekä lisätietoa aiheesta. Alla on kuva Atomit ja molekyylit -harjoituksen teoriaosuuden yhdestä sivusta.

VirtuaaliAtomi - Teoria

Suoritettuaan harjoituksen kokonaan, oppilas saa harjoitusvalikkoon oikeinmerkin suoritetun harjoituksen kohdalle. Osassa harjoituksista on myös pisteytys. Tällöin saatu pistemäärä näkyy myös harjoitusvalikossa. Esimerkiksi Lajittele oikein -harjoituksen suoritus näkyy valikossa seuravan kuvan mukaisesti. Tässä tapauksessa harjoituksen tekijä on saanut täydet 22 pistettä 22 mahdollisesta.

VirtuaaliAtomi - Oikeinmerkki

Kun oppilas on suorittanut yhden tai useamman harjoituksen, hän voi tulostaa todistuksen suorituksistaan. Tämä tapahtuu päävalikon tai harjoitusvalikon oikeassa alakulmassa olevasta Tulosta todistus -painikkeesta.

Takaisin edelliselle sivulle


Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.