Etusivu    Kauppa    Oppikirjat    Muuta

VirtuaaliKemia

VirtuaaliKemia on yläkoulun ja lukion kemian opetusohjelma. Opiskelu tapahtuu harjoitustehtävien, laboraatiomittausten ja oppimispelien avulla. Ohjelma sisältää myös aiheisiin liittyvän teoriatiedon.

Ohjelman käyttäminen

Ohjelman käyttämiseen jokainen oppilas (ja opettaja) tarvitseen oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä luodaan oppilasrekisterin ylläpitosivustolla, jonka käytöstä kouluille on toimitettu erilliset ohjeet. Kun ohjelmaa käytetään oppilaan käyttäjätunnuksella, tietoja oppilaan opintosuorituksista tallentuu oppilasrekisteriin. Kun ohjelmaa käytetään opettajan tunnuksella, suoritukset eivät tallennu muistiin. Opettaja voi tunnuksellaan käyttää myös Opettajan työkalu -ohjelmaa, jonka avulla hän voi seurata oppilaittensa opintosuorituksia.

Kun ohjelma käynnistetään, käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Seuraavaksi tullaan ohjelman päävalikkoon. Päävalikossa on lista eri osa-alueista, joiden sisältämiä harjoituksia ohjelmassa on. Alla on kuva ohjelman päävalikosta.

VirtuaaliKemia - Päävalikko

Päävalikosta päästään tutkimaan minkä tahansa osa-alueen sisältämiä harjoituksia napsauttamalla osa-alueen nimeä. Silloin avautuu valitun osa-alueen harjoitusvalikko, josta löytyvät osa-alueen sisältämät harjoitukset. Harjoitustehtävä käynnistetään napsauttamalla sen nimeä. Alla on kuva Aineen rakenne -osa-alueen valikosta.

VirtuaaliKemia - Harjoitusvalikko

Ohjelma sisältää kolmen tyyppisiä harjoituksia. Laboraatio-tyyppisissä harjoituksissa tutkitaan jotain todellista ilmiötä ja tehdään siitä havaintoja silmämääräisesti tai mittalaitteiden avulla. Teoriaharjoituksissa tehdään tehtäviä tai vastataan kysymyksiin teoriasisällön ja opetusanimaatioiden antamien tietojen avulla. Oppimispeleissä opetettavat aiheet opitaan hauskasti pelaamisen lomassa.

VirtuaaliKemia - Laboraatiomerkki Laboraatio-tyyppiset harjoitukset on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.
VirtuaaliKemia - Teoriaharjoitus Teoriaharjoitukset on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.
VirtuaaliKemia - Oppimispeli Oppimispelit on merkitty harjoitusvalikkoon tällä merkillä.


Harjoitukset sisältävät lomakkeita, joiden välillä voidaan liikkua harjoitusosion oikeassa yläkulmassa olevien painikkeiden avulla. Harjoitusosioissa on yleensä ainakin Tehtävä-, Työkirja- ja Teoria-lomakkeet. Näiden lisäksi useissa harjoituksissan on Kysymys-lomake tai Tehtävätyyppi-lomake ja laboraatio-tyyppisissä harjoituksissa on vielä Laboratorio-lomake. Joidenkin oppimispelien ulkoasu ja rakenne on kuitenkin tästä hieman poikkeava.

Tehtävälomakkeella kerrotaan oppilaalle se, mitä harjoituksessa tehdään. Alla on kuva pH-mittaus -harjoituksen tehtävälomakkeesta.

VirtuaaliKemia - Harjoitusvalikko

Laboratoriossa tehdään havaintoja tai mittauksia tutkittavasta ilmiöstä. Alla on kuva Liekkireaktiot -harjoituksen laboratoriosta.

VirtuaaliKemia - Laboratorio

Työkirjaan kirjataan ylös Laboratoriossa tehdyt havainnot ja mittaustulokset tai suoritetaan harjoituksen aiheeseen liityviä tehtäviä. Alla on kuva Aineiden liukeneminen -harjoituksen työkirjasta.

VirtuaaliKemia - Työkirja

Kysymykset-lomakkeella on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai tehtäviä. Alla on kuva Aineiden sähkönjohtavuus -harjoituksen Kysymykset-lomakkeesta.

VirtuaaliKemia - Kysymykset

Teoriaosuudesta saa apua harjoituksen suorittamiseen sekä lisätietoa aiheesta. Alla on kuva Pooliset yhdisteet -harjoituksen teoriaosuuden yhdestä sivusta.

VirtuaaliKemia - Teoria

Harjoitusioista löytyy teoriaosuuden lisäksi kaksi muuta apuvälinettä. Harjoitusosion vasemman alakulman painikkeista saadaan käyttöön laskin tai jaksollinen järjestelmä. Jaksollinen järjestelmä sisältää itse järjestelmän lisäksi myös tietoa kaikista alkuaineista. Näitä tietoja pääsee katsomaan napsauttamalla alkuainetta jaksollisesta järjestelmästä. Alkuaineiden tiedot voi halutessaan myös tulostaa. Alla on kuva jasollisesta järjestelmästä.

VirtuaaliKemia - Jaksollinen järjestelmä

Seuraavassa kuvassa on jaksollisen järjestelmän sisältämä alkuaineen kuvaus. Tämän kuvan alkuaine on magnesium.

VirtuaaliKemia - Magnesium

Suoritettuaan harjoituksen kokonaan, oppilas saa harjoitusvalikkoon oikeinmerkin suoritetun harjoituksen kohdalle. Osassa harjoituksista on myös pisteytys. Tällöin saatu pistemäärä näkyy myös harjoitusvalikossa. Esimerkiksi Pooliset yhdisteet -harjoituksen suoritus näkyy valikossa seuravan kuvan mukaisesti. Tässä tapauksessa harjoituksen tekijä on saanut 60 pistettä 66 mahdollisesta.

VirtuaaliKemia - Oikeinmerkki

Kun oppilas on suorittanut yhden tai useamman harjoituksen, hän voi tulostaa todistuksen suorituksistaan. Tämä tapahtuu päävalikon tai harjoitusvalikon oikeassa alakulmassa olevasta Tulosta todistus -painikkeesta.

Takaisin edelliselle sivulle


Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.