Etusivu    Kauppa    Oppikirjat    Muuta

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio on yläkoulun ja lukion fysiikan opetusohjelma. Fysiikan VirtuaaliLaboratoriossa opiskellaan fysiikkaa kokeellisesti tekemällä mittauksia ja havaintoja erilaisista fysikaalisista ilmiöistä.

Ohjelman käyttäminen

Ohjelman käyttämiseen jokainen oppilas (ja opettaja) tarvitseen oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä luodaan oppilasrekisterin ylläpitosivustolla, jonka käytöstä kouluille on toimitettu erilliset ohjeet. Kun ohjelmaa käytetään oppilaan käyttäjätunnuksella, tietoja oppilaan opintosuorituksista tallentuu oppilasrekisteriin. Kun ohjelmaa käytetään opettajan tunnuksella, suoritukset eivät tallennu muistiin. Opettaja voi tunnuksellaan käyttää myös Opettajan työkalu -ohjelmaa, jonka avulla hän voi seurata oppilaittensa opintosuorituksia.

Kun ohjelma käynnistetään, käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Seuraavaksi tullaan ohjelman päävalikkoon. Päävalikossa on lista eri osa-alueista, joiden sisältämiä harjoituksia ohjelmassa on. Alla on kuva ohjelman päävalikosta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Päävalikko

Päävalikosta päästään tutkimaan minkä tahansa osa-alueen sisältämiä harjoituksia napsauttamalla osa-alueen nimeä. Silloin avautuu valitun osa-alueen harjoitusvalikko, josta löytyvät osa-alueen sisältämät harjoitukset. Harjoitustehtävä käynnistetään napsauttamalla sen nimeä. Alla on kuva Mekaniikan valikosta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - HarjoitusvalikkoHarjoitusosiot sisältävät kolmesta viiteen lomaketta. Harjoitusosioiden lomakkeita ovat tehtävä-, laboratorio-, mittauskaavake-, kysymyksiä- ja teoria-lomake. Lomakkeiden välillä liikutaan harjoituksen yläosassa olevien painikeiden avulla. Teoria tosin avautuu omaan selainikkunaansa.

Tehtävälomakkeella on kerrotaan, mitä harjoituksessa tehdään ja annetaan ohjeita harjoituksen suorittamiseksi. Joskus tehtävälomaketta ei ole, silloin ohjeet annetaan laboratorio-lomakkeella. Alla on kuva Kitaran sävelet -harjoituksen tehtävälomakkeesta.

Tehtävälomakkeella kerrotaan oppilaalle se, mitä harjoituksessa tehdään. Alla on kuva Pintajännitys 2 -harjoituksen tehtävälomakkeesta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Tehtävälomake

Laboratoriossa tehdään havaintoja tai mittauksia tutkittavasta ilmiöstä. Käytössä on kaikki harjoituksen suorittamiseen tarvittavat mittalaitteet. Alla on kuva Äänen nopeus -harjoituksen laboratoriosta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Laboratorio

Mittauskaavakkeelle merkitään laboratoriossa tehtyjen mittausten tulokset tai muut laboratoriossa tehdyt havainnot. Alla on kuva Gammasäteilyn vaimeneminen lyijyssä -harjoituksen mittauskaavakkeesta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Mittauskaavake

Kysymyksiä-lomakkeella kysytään harjoituksen aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Alla on kuva hydrostaattinen paine -harjoituksen kysymyksistä.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Kysymyksiä

Teoriaosuudesta saa apua harjoituksen suorittamiseen sekä lisätietoa aiheesta. Teoriatietoa on havainnollistettu usein kuvien ja animaatioiden avulla. Alla on kuva harjoituksen Poikittainen aaltoliike teoria-osuuden yhdestä sivusta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Teoria

Suoritettuaan harjoituksen kokonaan, oppilas saa harjoitusvalikkoon oikeinmerkin suoritetun harjoituksen kohdalle. Alla on kuva harjoitusvalikon merkinnästä, joka tulee Hydrostaattinen paine -harjoituksen suorittamisesta.

Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - Oikeinmerkki

Kun oppilas on suorittanut yhden tai useamman harjoituksen, hän voi tulostaa todistuksen suorituksistaan. Tämä tapahtuu päävalikon tai harjoitusvalikon oikeassa alakulmassa olevasta Tulosta todistus -painikkeesta.

Takaisin edelliselle sivulle


Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.